Життєві кризи особистості

Психология травмирующих ситуаций

Теми та матеріали для читання.

Перелік навчальних тем

Модуль 1. Загальне уявлення про життєві кризи.
Лекція 1. Загальне уявлення про поняття „криза” в психології. Поняття психологічного здоров’я та гармонійної особистості. Психологічне розуміння понять „ситуація”, „картина світу”, „криза”. Типологічний аналіз та класифікація життєвих криз. Умови виникнення життєвих криз.
Модуль 2. Кризи особистісного розвитку.
Лекція 2. Специфіка вікових криз. Криза народження. Кризи дитячого та підліткового віку. Криза середнього віку. Криза „Я-інтеграції“ прихильного віку.
Лекція 3. Психологія гомосексуалізму. Гендерні стереотипи. Квір-теорія. Усвідомлення власної гомосексуальності як криза ідентичності. Психологічний профіль гея. Психологічні особливості однополих пар.
Лекція 4. Віктимність. Поняття жертви злочину. Віктимологія. Віктимні внутрішньоособистісні конфлікти. Віктимні синдроми, віктимні фобії, віктимні ілюзії. Психологічні наслідки віктимізації.
Лекція 5. Суїцид. Суїцид як складний психологічний феномен вітчизняної та зарубіжної психології. Суїцид та особистість – специфіка взаємовідносин. Соціально-психологічна дезадаптація як основа суїцідальної поведінки.
Модуль 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками.
Лекція 6. Особливості консультування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Специфіка соціальних особливостей захворювання. Основні психогенні реакції в період захворювання. Особливості психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Специфіка консультування на різних етапах захворювання.
Лекція 7. Психологія війни. Психологія тероризму. Психологія природних катастроф. Посттравматична стресова реакція. Психологічні проблеми учасників бойових дій, свідків природних катастроф та терористичних актів. Психологія паніки.
Лекція 8. Термінальний період у житті людини. Поняття „термінальності” в психології. Динаміка переживання термінальних станів. Специфіка життєвої кризи в період термінальних захворю-вань.
Модуль 4. Кризи професійної діяльності особистості.
Лекція 9. Професійне вигорання та емоційне вигорання. Успіх як криза. „Зіркова хвороба”. Психологія безробіття.

Проведення кризового інтерв’ю

Індивідуальне завдання передбачало проведення інтерв’ю з людиною, яка пережила кризу (з тих, що включені або не включені до розгляду в межах дисципліни), та його аналіз за декількома показниками. Робота повинна була включати:

методологію проведення інтерв’ю (перелічте ті питання, які ви підготували для проведення інтерв’ю, будь ласка, орієнтуйтесь на статті щодо проведення кризового інтерв’ю, наведені нижче);

текст інтерв’ю (у вигляді тез та цитат, які підтвердять ваші висновки щодо конкретного випадку);

аналітичну частину (аналіз преморбідної ситуації – особливо це стосується випадків суїциду, онкозахворювань, гомосексуалізму, професійного вигорання, зверніть увагу на те, як індивідуально-особистісні характеристики респондента по-різному сприяли / перешкоджали його проживанню критичної ситуації; чому ви вважаєте, що описуваний випадок – життєва криза, на якій стадії переживання перебуває суб’єкт та що їй притаманно; візьміть для аналізу чотири виміри, виділені Г. Шихі, за якими відбуваються зміни образу життя людини у критичний момент, — внутрішнє відчуття себе стосовно оточуючих, почуття безпеки / небезпеки, відчуття часу — чи його вдосталь, чи людина відчуває обмаль часу — та відчуття фізичного спаду; опишіть, що відбувалось із притаманними вашим респондентам цінностями, які ресурси подолання були їм доступні / затребувані);

▪ інструменти можливої психокорекційної роботи, а саме — якомога конкретніші пропозиції (зручним здається такий її формат: виокремлення мішені для роботи — пропозиція щодо техніки для роботи з нею — інструкція для клієнта).

У допомогу вам при підготовці завдання я рекомендувала прочитати Д. Дэнборо «Свидетельства травмы. Схема интервьюирования пострадавших», Л. Хоф «Диагностика кризиса в интервью» та переглянути перелік питань, запропонованих наративними спеціалістами для самоаналізу пережитої кризової ситуації.

Література для додаткового читання

Додаткові статті: Ш. Ноя «Травматичний процес: концептуалізація та лікування»;
О. І. Романчука «Психотравма та спричинені нею розлади: прояви, наслідки й сучасні підходи до терапії»

М. Мюллер «Якщо Ви пережили психотравмуючу подію».

Життєві кризи особистості: навчальний посібник.

Тести та завдання для самоконтролю

тут
Ресурсы к курсу «Жизненные кризисы личности»Читайте также: