Соціальна геронтологія

Дисципліна викладається у першому семестрі для груп ІІ-го курсу за спеціальністю «Соціальна робота», наприкінці оцінюється екзаменом. Курс має за мету надати вам знання щодо особливостей старості та старіння — специфіки когнітивної та емоційної сфери людини пізнього віку, особистісних змін, а також основ практичної роботи з особами пізнього віку. Сподіватимусь, що наприкінці пізній вік стане вам зрозумілішим і викликатиме більшу зацікавленість, повагу та прийняття.

1. Вступ до дисципліни. Періодізації вікового розвитку. Поняття «геронтологія», «геронтопсихологія», «гомеорез». Старість та старіння. Феномен ейджизму. Методи дослідження у психології старіння.
2. Загальні закономірності та теорії старіння. Адаптивно-регуляторна теорія старіння В. Фролькіса. Вітаукт.
3. Загальна психологічна характеристика старості. Модель нормального психічного розвитку. Поняття «щасливої старості» М. Ф. Шахматова. Готовність до освоєння віку. Детермінанти відчуття психологічного благополуччя: міфи та факти.
4. Кризи пізнього віку.
5. Самооцінка, емоційно-вольова та мотиваційна сфера людини пізнього віку. Індекс пенсійної зрілості. Настанови стосовно старості та їх адаптаційна цінність. Структура потреб у старості. Вікова депресія. Переживання самотності. Переживання у зв’язку зі смертю та втратою близьких.
6. Когнітивна сфера у пізньому віці. Сприйняття та його порушення. Пам’ять та увага. Мислення та інтелект. Хвороба Альцгеймера. Деменція.
7. Особливості психологічної допомоги людям пізнього віку.

Система оцінювання

Яким чином можна набирати бали:

* Максимум 15 балів ви отримаєте за відповіді на питання та тести до відео за лекціями О. Гурової (5 семінар) та 10 балів — за питання та тести до відео-лекції М. Єрмолаєвої (2 семінар);

* За бажанням, ви можете прийняти участь у дискусії та відповісти на відкриті питання за фільмами («Готель «Меріголд», «Ти зустрінеш таємничого незнайомця«, «Все ще Еліс«, «Весняні сподівання«);

* З самого початку семестру починайте читати глави 17 та 18 у Грейс Крайг «Психология развития», а на шостому семінарі ви отримаєте 20 питань (як відкриті, так і тести), за відповіді на які зможете отримати максимум 20 балів;

* Перше і друге семінарські заняття ми присвятимо в тому числі й обоговоренню так званої терапії гідності та загальних правил спілкування з респондентами пізнього віку, після чого на третьому занятті разом відвідаємо Дніпровський геріатричий пансіонат та випробуємо почуте на практиці. Проведену роботу потрібно буде оформити у письмовому вигляді та захистити на наступному четвертому занятті 6 листопада, і «важитиме» вона 20 балів. Чого я від вас очікуватиму на захисті:
— почути вашу підготовку: чи ви прочитали про терапію гідності, чи готували приблизний перелік питань;
— почути фактичну інформацію, яку вдалося встановити;
— отримати ваші враження від того, що відбувалось — що ви спостерігали і чули, вірогідні гіпотези, про що це може свідити (манера спілкування, теми, яким навалась перевага, «провали» у спілкуванні, налаштованість на бесіду, невербальна поведінка, «білі плями» у взаємодії).

* На екзамені ви напишете тестову роботу за матеріалом лекцій, яка «важитиме» 40 балів.

Задля зручності, нижче узагальнено розподіл балів за семінарами.

Семінар 1: обговорення системи оцінювання, перегляд відео, відповіді на питання за фільмом.

Семінар 2: відповіді на питання за відео М. Єрмолаєвої, обговорення статті про будинки перестарілих.

Семінар 3: поїздка в геронтопансіонат.

Семінар 4: обговорення звітів про поїздку.

Семінар 5: відповіді на питання за відео О. Гурової.

Семінар 6: відповіді на питання за роботою Г. Крайг.

Семінар 7: доскладання (можна написати ОДНУ роботу за бажанням).

Відповідність балів оцінкам така: 90-100 балів — «5», 75-89 балів — «4», 60-74 бали — «3», 1-59 балів — «2».

+ БОНУС: активність на семінарських і лекційних заняттях може бути оцінена у 0-10 балів.

ДЛЯ ЗАОЧНИКІВ

Система оцінювання з’явиться пізніше.

Література та ресурси для підготовки

Окрім вже згаданих вище роботи Н. С. Глуханюк та Т. Б. Гершкович «Поздний возраст и стратегии его освоения» та книги Гейл Шихі «Возрастные кризисы», можливо, вам будуть корисні такі джерела:
Хрестоматия под ред. О. В. Красновой
М. Ермолаева «Практическая психология старости»
Грейс Крайг «Психология развития»
Архiв журналy «Успехи геронтологии»


частный кореспондент
среда, 24 апреля 2013 года, 12.25

Дом престарелых – для удобства и комфортаАнастасия Львова Дом престарелых – для удобства и комфорта

Говорят: старикам помогают – отдают долг, детям – вкладываются в перспективу. Хотя наша этика, слава богу, и редко углубляется в вопрос о том, какая сложится перспектива, и какой отдаётся долг; есть лишь два разных слова, и поэтому детям в детских домах, например, по закону положены комнаты социально-психологической реабилитации и поиск родителей, а пожилым людям в домах престарелых – нет, ни комнат, ни хот бы поиска собеседников вне стен палат. Хотя начиналось в таких заведениях всё одинаково… Подробнее

Пола Гарб «Долгожители»
Д. Рогозин «90+: почему с пожилыми можно и нужно говорить о смерти,
сексе и образовании»

У підготовці до певних семінарів я буду просити вас переглянути такі лекції Олени Василівни Гурової:
Зміни пізнавальних процесів у старості. Пам’ять та увага.
Моделі когнітивного старіння.
Фактори, що впливають на сохранність інтелекту.

М. Єрмолаєва «Психологія старості»

Lisa Genova «What can you do to prevent Alzheimer’s»

Лиза Олескина «9 правил общения с пожилыми»

Дмитрий Рогозин «Старикам тут место: социальное осмысление старения»

Как помочь людям с деменцией? Пример, как у них

Благодійний фонд «Старенькі»

Благодійний фонд «Життєлюб»

Саша Галицкий: о работе с людьми очень позднего возрастаЧитайте также: