Ресурси для пошуку літератури за темою дослідження

Це — перелік ресурсів, які будуть вам корисні задля пошуку літературних джерел за вашою темою. Зверніть увагу, що тут немає посилань на навчальні посібники або книжки, адже для наукової роботи це не дуже релевантне джерело літератури. Самі автори часто впевнені, що їх посібник застаріває ще до того, як вийде з друку. Науковці переконані, що наука робиться у періодиці. Тому — вперед:

УКРАЇНСЬКІ РЕСУРСИ
Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія (нова назва — Journal of Psychology Research)
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «психологія»
Журнал «Психологія і суспільство». Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис
Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія»
Вісник Херсонського державного університету. Серія «психологічні науки»
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «педагогіка і психологія»
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна»
Український психолого-педагогічний вісник
Київський науково-педагогічний вісник

РОСІЙСЬКІ РЕСУРСИ
Портал психологических изданий Psyjournals
Вестник Московского университета. Серия 14: Психология
Психология. Журнал высшей школы экономики
Научный журнал «Universum: психология и образование»
Международный научный журнал «ScienceRise»

ІНШОМОВНІ РЕСУРСИ
Directory of Open Access Journals
Frontiers in Psychology
Europe’s Journal of Psychology
European Scientific Journal
European Journal of Psychotraumatology
Journal of Russian & East European Psychology
Eureka: Social and Humanities



Читайте также: