Моя наукова робота

Тут – моя наукова робота, якою ви інколи цікавитесь. Нижче я розмістила автореферат своєї дисертації та деякі статті у зв’язку з моїми дослідженнями. Наприкінці кожної статті — інформація щодо того, де і коли вона була видана, щоб при бажанні ви могли на неї послатись.

1. Автореферат кандидатської дисертації «Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання».

2. Зайва О. О. «Обґрунтування притаманності почуттю гумору потенціалу психологічного подолання».

3. Носенко Е. Л., Зайва О. О. «Походження, зміст та форми виявлення почуття гумору як ресурсу психологічного подолання».

4. Скворцов С. Ю., Зайва О. О. «Методика дослідження стилів гумору та шкала використання гумору як ресурсу стресоподолання: опис, адаптація, застосування».

На даний момент мої інтереси знаходяться в галузі того, як по-різному люди реагують на умови тоталітарного режиму – а саме на так звані соціальні репресії (на прикладі радянських часів). Буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь наявною у вас інформацією або конкретними дослідженнями з цієї тематики. Далі — мої наробки у цій сфері.

1. Байєр О. О. Шляхи подолання наслідків соціальних репресій та фактори, що визначають особистісну стійкість.

2. Байєр О. О. Аналіз факторів, що визначають особистісну стійкість за умов соціальних репресій.

3. Байєр О. О. Використання якісних методів у дослідженні життєвих криз особистості.

4. Байєр О. О., Шафоростов І. М. Бесіда та інтерв’ю як методи дослідження життєвої кризи.

5. Байер О. А., Руденко Н. В. Качественное интервью как способ получения информации об особенностях преодоления личностью условий социальных репрессий. Первые результаты исследования.

6. Байєр О. О. До питання про подолання умов соціальних репресій.

7. Байєр О. О. Аспекти дослідження відстроченого посттравматичного розладу у свідків соціальних репресій радянської епохи.

8. Байєр О. О. Специфіка контексту як фактор травматизації жертв соціальних утисків (на прикладі радянської епохи).

9. Байєр О. О. Освітній досвід як допоміжний ресурс адаптації до несприятливих соціальних умов.

10. Oxana Bayer, Ievgeniia Martyshenko «Coping with Repression in Soviet Ukraine».

11. Bayer Oxana «The adolescents’ image of the elderly and the prophylactics of the ageism».

12. Оксана Байєр «Якісні методи дослідження зв’язку рис та підструктур особистості» (глава колективної монографії).

13. Bayer O., Khmelnytska L. Qualitative methods in psychology as a tool to investigate personal meaning of success.

14. Байєр О. О. Обґрунтована теорія як метод роботи з текстом.

15. Байєр О. О., Халіпов Д. Ю. Якісна методологія дослідження як перспектива розвитку академічної психології.

16. Байєр О. О. Огляд зарубіжної літератури з питання дискримінації людей з інвалідністю.

17. Байєр О. О. Тематичний аналіз як спосіб роботи з текстом.

18. Байєр О. О., Депутатов В. О. Якісні методи дослідження в психології: європейські штудії

19. Байєр О. О. Маркери травматичної події в наративіЧитайте также: