Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях

Дисципліна припадає на перший семестр магістерської програми навчання, наприкінці оцінюється екзаменом. У її межах ми розглянемо визнані міжнародною спільнотою принципи та способи надання психологічної допомоги за надзвичайних умов. Перелік тем, які будуть розкриті протягом курсу:

Змістовий модуль 1. Техніка психологічної безпеки у галузі психологічної роботи з наслідками надзвичайних ситуацій.
Тема 1. Правила професійної гігієни фахівців, які працюють в сфері надання екстреної психологічної допомоги. Модель Basic Ph. Діагностичний опитувальник на визначення Basic Ph.
Змістовий модуль 2. Правила надання першої психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Тема 2. Етичні правила надання першої психологічної допомоги. Принципи першої психологічної допомоги.
Тема 3. Загальні правила спілкування психолога з постраждалим.
Тема 4. Перша допомога за умов різних психологічних станів постраждалого.
Змістовий модуль 3. Психологічна робота з посттравматичними реакціями.
Тема 5. Поняття та структура ПТСР. Діагностичні опитувальники, спрямовані на вивчення ПТСР. Діагностичні критерії та протоколи для обстеження ПТСР у дітей та підлітків.
Тема 6. Поняття, зміст та процедури травма-фокусованої терапії.
Тема 7. Поняття, зміст та процедури EDMR.

Курс складається як з лекційних, так і з семінарських занять, тобто уміщує як теоретичну підготовку, так і здобуття відповідних практичних навичок.

Лекційні заняття передбачають прослуховування теоретичних відомостей з визначених вище тем, у чому нам допомагатимуть слайди, відео- та друковані матеріали. Семінарські заняття будуть присвячені опрацюванню почутого на практиці у малих групах.

Протягом курсу вам знадобиться текст опитувальника Basic Ph, шкали посттравматичного шоку та шкали впливу подій.
Під час семестру ми разом перекладемо на українську мову одну із наробок зарубіжних колег щодо психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях (доступ до файлу для перекладу я надішлю вам електронною поштою), у документі ви знайдете, які сторінки повинен перекласти кожний із вас.

Екзамен складатиметься із 30 тестів за змістом курсу та 1 усного питання.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованної) та третинної (високоспеціалізованної) медичної допомоги. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад

Психологічна кризова служба

Українська Фейсбук-спільнота EMDR

Охорона психічного здоров’я в умовах війни: книга для надання якісної благодійної допомоги медичними працівниками чоловікам та жінкам у формі та їхнім сім’ям і близьким

Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації. Методичний посібник для педагогічних працівників

P.S. Чи всім потрібна реабілітація? Поради військового психолога Андрія КозинчукаЧитайте также: