Психологія cім’ї

Основні теми курсу:

1. Поняття сім’ї а шлюбу. Види сімейного укладу.
2. Сім’я як мала група, її характеристики.
3. Подружня сумісність, її складові.
4. Сімейні конфлікти та способи їх вирішення.
5. Теорії утворення пари.
6. Мотиви вступу до шлюбу. Любов, терії любові.
7. Функції дошлюбного періоду.
8. Батьківство. Функції батьківства на різних етапах існування сім’ї.
9. Основи батьківства. Теорія прив’язаності Дж. Боулбі.
10. Батьківський контроль як елемент семійних стосунків, його параметри. Дисципліна та саморегуляція.
11. Особливості батьківського поводження дітей-невротиків.
12. Жорстоке поводження.
13. Сиблінги.
14. Розлука з домом та явища «спустошеного гнізда».
15. Розлучення.
16. Новостворені родини.

Додаткове читання:

1. Брутман В. И., Варга А. Я. Хамитова И. Ю. Влияние семейных факторов на формирование девиантного поведения матери // Психол. журн. – 2000. — Т. 21. — №2. — С.79-87.
2. Дымнова Т. И. Зависимость характеристик супружеской семьи от родительской // Вопр. психологии. – 1998. — №8 . — С.46-56.
3. Самоукина Н.В. Симбиотические аспекты отношений между матерью и ребёнком // Вопр. психологии. – 2000. — №3. — С.67-81.
4. Алёшина Ю. Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы // Вест. МГУ. Сер. 14. Психология. – 1987. — №2. – С. 60-72.
5. Алешина Ю. Е., Волович А. С. Проблема усвоения ролей мужчины и женщины // Вопр. психологии. – 1991. — №4. — С.77-82.
6. Фромм Э. Искусство любви (Исследование природы любви). – М: Педагогика, 1990. — 159 с.
7. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М: Педагогика-Пресс, 1992. – 190 с.
8. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. – М: Знание, 1992. — 190 с.
9. Э. Эйдемиллер, В. Юцтискис «Психология и психотерапия семьи». – СПб.: Питер, 2008. – 672 с. — нам будуть потрібні:
(1) стор. 50-59: Семья как источник психической травмы … Чувство вины, связанное с семьей.
стор. 92-135: Нарушение представлений членов семьи о семье и личности друг друга … Семейные постулаты и ПТ контакт с семьей. та
(2) стор. 164-181: Нарушение межличностной коммуникации в семье … Нарушение представлений об адресате как коммуникационный барьер.
стор. 190-201: Семейные противоречия и их решение как механизм интеграции семьи … Изучение процесса принятия семьей решений.
стор. 207-219: Процессы структурной дифференциации в семье … Изучение механизмов эмоциональной идентификации в семье.
стор. 229-245: Нарушение механизма эмоциональной идентификации в семье и методы его ПТ коррекции … Нарушение структурно-ролевого аспекты жизнедеятельности семьи.

Складання генограми.

Збірки деяких наших лекцій, покликані допомогти вам у навчанні: ПЕРША (у ній про передумови трансформації сім’ї, прив’язаність, сім’ю у стадії порожнього гнізда, розлучення, прийомну сім’ю та жорстоке ставлення до дитини), ДРУГА (у ній про психологію батька, сиблінгів, едипів конмплекс, батьківсько-дитячі стосунки як джерело невротизаціх дитини) та ТРЕТЯ (тут про об’єктні стосунки та т. зв. нетрадиційні сім’ї).

Додаткові матеріали

Інтерв’ю з Е. Ейдемілером про сім’ю як систему

Лекція Ю. К. Шац про психологічну допомогу родинам  з важко хворими дітьми:

Фільми для перегляду: «Детки в порядке», «Любовь с препятствиями», «Мачеха», «Уже не дети».

Сторінка з додатковими ресурсами за темами лекцій
Марина Травкова «Міфологія зради»
Бенедікт Сміт «Я виріс у поліаморній родині»Читайте также: